Vitajte

Vítame Vás na stránkach našej spoločnosti. Zaoberáme sa elektroinštalačnými a elektromontážnymi prácami. Pre Váš dom, byt alebo chalupu radi profesionálne zabezpečíme nasledujúce činnosti:

Elektromontážne a elektroinštalačné práce:
- montáž a inštalácie el. zariadení do 1000V
- odstraňovanie porúch el. zariadení a ich opravy
- návrhy a realizácia elektrických prípojok
- kompletácia, montáž a dodávky el. rozvádzačov
- elektrické pripojenie kotlov a výmeníkových staníc
- návrhy a inštalácie bleskozvodov podľa projektu
- montáž zvonkových tabiel s rozvodmi až do bytu
 
Revízie a kolaudácie:
- sprostredkovanie revízií v najkratšom termíne
- predkolaudačné prehliadky a účasť pri kolaudácii
 
Iné:
- nákup a predaj elektromateriálu za výhodné ceny
- odborné poradenstvo, posudzovanie projektov
- návrhy a optimalizácia spotreby energií
- manipulačné a zváracie práce el. oblúkom